Search results: hugo magne aasen

Fant ingen videoer

Norges første GEA-monobox
Hugo Magne Aasen i Førde trodde han måtte bygge nytt fjøs for å få plass til en melkerobot